Monday

Time Programe Operated by
11:15 pm to 12:15 am भक्ति सागर
12:15 am to 12:45 am साझा खबर सिआईएन
12:45 am to 1:00 am नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन)
1:00 am to 1:15 am बिबिसि नेपाली सेवा (सिआईएन)