गृहमन्त्रीले आत्मदाह गर्ने आचार्यका परिवारलाई भेटेर दिए सान्त्वना