Sunday

Time Programe Operated by
11:15 pm to 12:15 am भक्ति सागर
12:15 am to 12:45 am साझा खबर सिआईएन
12:45 am to 1:00 am नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन)
1:00 am to 1:15 am बिबिसि नेपाली सेवा (सिआईएन)
1:15 am to 2:15 am सत्य तथ्य बिष्णु यादब
2:15 am to 2:20 am नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन समाचार)
2:20 am to 3:15 am पुरानो हिन्दि गित
3:15 am to 3:30 am नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन समाचार)
3:30 am to 4:15 am हिन्दी रिमीक्स गित
4:15 am to 4:30 am स्थानिय मैथली भाषाको समाचार बिष्णु यादब
4:30 am to 5:15 am भोजपुरीया मिक्स मशाला उदितनारायण महतो
5:15 am to 5:30 pm स्थानिय मैथली भाषाको समाचार कबिता यादब
5:30 am to 6:15 am के तपाईलाई थाह छ ? रामबिश्वास यादब
6:15 pm to 6:30 pm नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन समाचार)
6:30 am to 7:15 am निर्गुन र नाच
7:15 am to 7:30 am स्थानिय मैथली भाषाको समाचार कबिता यादब
7:30 am to 8:15 am हिन्दी रोमान्टिक गित
8:15 am to 8:30 am स्थानिय मैथली भाषाको समाचार बिष्णु यादब
8:25 am to 9:15 am कलिंग टाईम
9:15 am to 9:30 am नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन समाचार)
9:30 am to 10:15 am नेपाली आधुनिक गित
10:15 am to 11:15 am मैथिली हंगामा रिन्कु शर्मा
11:15 am to 12:15 pm बाबा चत्कारी उदितनारायण महतो
12:15 pm to 12:45 pm नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन समाचार)
12:45 pm to 1:15 pm भक्ति सागर
1:15 pm to 1:45 pm नेपाली आधुनिक गित
1:45 pm to 2:15 pm साझा खबर (सिआईएन)
2:15 pm to 2:45 pm नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन समाचार)
2:45 pm to 3:00 pm हिन्दी सदाबहार गित
3:00 pm to 3:15 pm बिबिसि नेपाली सेवा (सिआईएन)